Prosedur Penganjuran Kejohanan ini dibuat bertujuan untuk memberi panduan kepada komuniti penggerak sukan memanah bagi menganjurkan acara sukan memanah mengikut keperluan standard.

Keperluan ini amatlah penting bagi memastikan informasi kejohanan, tugas dan tanggungjawab jawatankuasa serta promosi berkaitan kejohanan dapat disampaikan dengan jelas agar memenuhi kehendak Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia (NAAM) serta peserta kejohanan.

Manual Penganjuran Kejohanan ini akan membimbing pihak penganjur menganjurkan kejohanan bermula dari proses permohonan kejohanan, proses perancangan kejohanan, penyediaan dan keperluan padang serta proses selepas tamat kejohanan.

Disediakan oleh:
JAWATANKUASA TEKNIKAL DAN PERTANDINGAN PERSATUAN MEMANAH KEBANGSAAN MALAYSIA
01 Januari 2022

Muat turun Manual