PROSEDUR PENGANJURAN

KURSUS DAN BENGKEL KEHAKIMAN MEMANAH
PERSATUAN MEMANAH KEBANGSAAN MALAYSIA

JEMPUTAN

Jemputan dibuka kepada ahli-ahli gabungan Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia (NAAM), agensi kerajaan, persatuan, kelab untuk penganjuran bersama kursus & bengkel kehakiman dan teknikal memanah.

TUJUAN

Penyeragaman (Standardization) kursus dan bengkel berkaitan dengan Undang-undang Kehakiman dan Teknikal Memanah.

PENGENDALIAN KURSUS / BENGKEL

Kursus atau bengkel akan dikendalikan oleh penceramah yang diiktiraf dan dilantik oleh Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia (NAAM).

JENIS KURSUS ATAU BENGKEL DITAWARKAN & KELAYAKAN PESERTA

BIL KURSUS/BENGKEL TEMPOH KELAYAKAN PESERTA
1 Kursus Kehakiman Memanah Kebangsaan 5 hari Lulus Kursus Kehakiman Negeri
2 Kursus Kehakiman Memanah Negeri 3 hari Telah Menghadiri Mana-mana Kursus atau Bengkel anjuran NAAM atau Negeri(termasuk Kejurulatihan)
3 Kursus Refresher Kehakiman Memanah 2 hari Terbuka kepada Continental Judge, National Judge dan State Judge sahaja.
4 Kursus Venue Manage 2 hari Terbuka
5 Bengkel Scoring Rules dan Case Study 1 hari Terbuka
6 Bengkel Asas Kehakiman dan Undang-undang Memanah 1 hari Terbuka

KELAYAKAN PENGANJURAN

 • Semua ahli gabungan Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia (NAAM)
 • Kementerian atau agensi Kerajaan Persekutuan
 • Penganjuran oleh persatuan daerah, kelab atau sekolah adalah terhad kepada Kursus Venue Manager dan Bengkel sahaja dan perlu mendapatkan kebenaran dari Persatuan Memanah Negeri masing-masing sebelum dimajukan permohonan ke NAAM.

CARTA ALIRAN PERMOHONAN

carta aliran penganjuran kursus kehakiman

KADAR BAYARAN YURAN PENGANJURAN

BIL KURSUS/BENGKEL TEMPOH JUMLAH PENCERAMAH KADAR
1 Kursus Kehakiman Memanah Kebangsaan 5 hari 4 orang RM150.00/peserta
2 Kursus Kehakiman Memanah Negeri 3 hari 3 orang RM120.00/peserta
3 Kursus Refresher Kehakiman Memanah 2 hari 2 orang RM100.00/peserta
4 Kursus Venue Manage 2 hari 2 orang RM100.00/peserta
5 Bengkel Scoring Rules dan Case Study 1 hari 1 orang RM50.00/peserta
6 Bengkel Asas Kehakiman dan Undang-undang Memanah 1 hari 1 orang RM50.00/peserta

Kadar di atas meliputi:

 • Elaun Penceramah
 • Elaun perjalanan (Semenanjung Malaysia sahaja)
 • Manual (kecuali yang perlu dimuat turun oleh Peserta)
 • Syarat penyertaan minima adalah 20 orang peserta
 • penganjur boleh mengenakan yuran kursus yang berpatutan

Kadar di atas tidak termasuk (tanggungjawab penganjur)

 • Penginapan, makan dan minum fasilitator
 • Penyediaan bilik kuliah yg bersesuaian
 • Makan & minum serta penginapan para peserta
 • Pendaftaran, t-shirt peserta dan lain-lain

Bagi Sabah dan Sarawak, elaun perjalanan akan diganti dengan elaun penerbangan (kelas ekonomi).

TANGGUNGJAWAB NAAM DAN PENGANJUR

TANGGUNGJAWAB NAAM TANGGUNGJAWAB PENGANJUR
Menyediakan Penceramah Kursus Mengeluarkan Surat Jemputan dan Pendaftaran peserta (kecuali Kursus Kehakiman Kebangsaan)
Menyediakan Manual dan Modul Pembelajaran (kecuali yang perlu dimuat turun oleh peserta sendiri) Menyediakan tempat kursus atau bengkel yang sesuai dan kondusif (berhawa dingin & dilengkapi LED Projector)
Membayar elaun kepada Penceramah Mengenakan yuran penyertaan yang berpatutan dan menguruskan pembayaran yuran oleh peserta
Menguruskan pendaftaran peserta (bagi Kursus Kehakiman Memanah Kebangsaan sahaja) Menyediakan penginapan, makan dan minum penceramah sehari sebelum hingga hari terakhir kursus atau bengkel
Mengeluarkan Sijil Lulus kepada peserta Mengeluarkan Sijil Penyertaan
Menyediakan makan dan minum harian peserta dan pembayaran kos berkaitan dengan penganjuran

TANGGUNGJAWAB PESERTA

TANGGUNGJAWAB PESERTA
Segala perbelanjaan penginapan, pengangkutan, makan minum, alat tulis semasa kursus atau bengkel adalah tanggungan peserta sendiri KECUALI dimaklumkan oleh penganjur
Sebarang kehilangan harta benda atau kemalangan yang berlaku sebelum, semasa dan selepas kursus atau bengkel adalah dibawah tanggungjawab peserta sendiri. Pihak NAAM atau penganjur TIDAK BERTANGGUNGJAWAB diatas kehilangan atau kemalangan yang berlaku
Yuran perlu dijelaskan semasa hari pendaftaran ATAU sepertimana disyaratkan oleh pihak penganjur
Pakaian sepanjang kursus atau bengkel adalah PAKAIAN SUKAN. Seluar pendek, baju tanpa lengan dan pakaian yang menjolok mata tidak dibenarkan sama sekali.
Semua peserta kursus atau bengkel akan diberikan Sijil Penyertaan oleh penganjur
Peserta yang lulus Kursus Kehakiman Memanah Kebangsaan atau Negeri akan diberikan Sijil Lulus